Göl Çevre Teknolojileri

Ukrayna Kharkiv Depolama Sahasının Rehabilitasyonu

Ukrayna'da Kharkiv ili vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesinde alt yüklenici olarak çalışılmıştır. Dünya Bankası destekli Proje kapsamında, vahşi depolama sahasının yeniden şekillendirilmesi, şevlerin 1/3 eğimlere getirilmesi, sahanın tamamına yalıtım malzemesi temini ve serilmesi, çöp suyu toplama sisteminin yapılması, gaz toplama sissteminin yapılması, yüzey suyu toplama sisteminin yapılması ve sahanın üzerinin toprak ile kapatılarak yeşillendirilmi yapılmıştır.