Göl Çevre Teknolojileri

Lviv Eski Atık Depolama Sahası Rehabilitasyonu

Ukrayna lviv şehrinde, yaklaşık 400.000 m2 alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu, EBRD finansmanı kapsamında devam etmektedir. Göl çevre teknolojileri, alt yüklenici olarak proje kapsamında, atıkların yeniden şekillendirilmesi için çöp kazı dolgusu yapılması, tüm alanın izolasyon malzemeleri ile serilerek kapatılması, tüm alanın toprak ile kapatılması ve üstünün yeşillendirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca çöp sızıntı suyunun toplanması, yüzeysuyu yönetimi ve eski çöp sızıntı suyu havuzlarınında boşaltılarak ıslah edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Projenin 2023 yılı son çeğreğinde tamamlanması planlanmaktadır.