Göl Çevre Teknolojileri

KKTC-Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi Dizayn ve İnşaatı

Güzelyurt atıksu arıtma tesisi kapasite artışı projesinde Göl Çevre Teknolojileri, tasarım, mekanik, elektrik ve otomasyon işlerinin temin ve montajında alt yüklenici olarak görev almaktadır. Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi, İleri Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi ile fosfor, azot, karbon giderimi sağlamakta ve çamur stabilizasyonu ile çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ünitelerini içermektedir. Ayrıca, proje kapsamında çamurdan oluşan gazın arıtımı ve CHP ünitesi ile enerji geri kazanımını da gerçekleştirecek, anaerobik mezofilik stabilizasyon digester ünitesi de tamamlanacaktır. Yapımı devam eden projenin 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.