Göl Çevre Teknolojileri
Images

Çevre ve Atık Yönetimi

Göl Çevre Teknolojilerinin uzmaklık alanlarının başında, çevre projelerinin dizayn edilmesi, uygulanması ve müşavir hizmetlerinin verilmesi gelmektedir. Bu kapsamda bir çok projeyi başarı ile tamamlamıştır. Çevre projelerinden özellikle katı atık yönetimi konusunda ciddi bilgi birikimi ve know how'a sahiptir. Katı atıklarla ilgili fizibilite çalışması yapılması, toplanması, taşınması, yeni atık depolama sahalarının dizayn edilmesi, inşaat sürecinin yapılması, inşaat süreci boyunca müşavirlik hizmetlerinin verilmesi, işletilmesi, transfer istasyonlarının dizayn ve yapımı, kompost tesislerinin dizayn ve yapımı, ayrıştırma tesislerinin dizayn ve yapımı, çöp suyu arıtma tesislerinin dizayn ve yapımı, çöp gazı bertaraf tesislerinin ve enerji üretim tesislerinin dizayn ve yapımı, eski çöp depolama sahalarının kapatılması projelerinin dizayn ve yapımı, tehlikeli atık bertaraf tesislerinin yapımı konusunda uzmanlaşmıştır. Göl Çevre Teknolojileeri, yukarıdaki uzmanlık alanlarında yurtiçi ve yurt dışında bir çok projeyi başarı ile tamamlamıştır. Tamamladığımız tüm projelerimizde, doğanın korunması, kirlenen alanların rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılmasını öncelemekteyiz. Biliyoruz ki, çevre hepimize emanet ve onu korumak hepimizin asli vazifesi olmalıdır. Çevre ve katı atık yönetimi projelerinizde, hızlı, kalıcı ve güvenilir teknik çözüm ortaklığınız olmaktan mutluluk duyarız.